31 03 2013

AYETEL KÜRSİ

  "ÂYET'EL KÜRSÎ"Yİ "OKU"MAK       KURÂN ÂYETLERİNİN REİSİ-> "Âyet'el Kürsî" "Her şeyin bir zirvesi vardır. Kur’ân’ın zirvesi de Bakara sûresidir. Bakara sûresinin içersinde bir âyet vardır ki, o Kur’ân âyetlerinin reisidir. Âyet-el Kürsî!.."(Hazreti Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem) "ÂYET'EL KÜRSÎ"Yİ "OKU"MAK AYNEL YAKÎN MÜŞAHEDESİ(Esmâ hakikatine yönelişin getirisini yaşamak-Salâtın edâ edilmesi-"Mi'râc") "HÛ"NUN SALÂTI(Tecelli) "HÛ" ki, sizi (beden, benlik) karanlıklarından Nur'a (ilim-şuur boyutu yaşamı) çıkarmak için size salât(tecelli) eder ve O'nun melekleri (Esmâ kuvveleri) de... ALLAH VE MELEKLERİNİN NEBİ’YE SALÂTI Muhakkak ki Allah ve melekleri, Nebi'ye salât eder... Ey iman edenler, siz de O'na salât (yönelin) edin ve teslimiyet ile selâm verin! SEMÂLARDA VE ARZDA SALÂT Semâlarda ve Arzda ne varsa her biri, kendi salâtını (hakikati olan Esmâ bileşiminin gereğini yaşaması) ve kendi tespihini (salâtının sonucu olan işlevi) gerçekten bilmiştir. Semâların (algılanan boyuttan kuantsal boyuta kadar) ve arzın (algılamaya göre m... Devamı

31 03 2013

ahmet hulisi kürsi

    "EL İNSAN"IN YÜKLENDİĞİ EMANET İNSANIN DERÛNUNDAKİ  YOLCULUK       HOLOGRAFİK GERÇEKLİK İsmi "Allah" olan, her bir zerrede "Kürsî"si ile de mevcuttur(Holografik gerçeklik) Kürsî, Evrende vardır?... Kürsî, Arş"ın etrafında vardır...? Kürsî, "İnsan"da da vardır? Her ne ararsan, kendinde ara...Kendini tanırsan mikro âlem olarak, evreni de tanırsın makro âlem olarak!.   "EL İNSAN" VE KÜRSÎ "EL İNSAN"IN YÜKLENDİĞİ EMANET "EL İNSAN"IN TÜM BİLİNÇ(Nefs) MERTEBELERİNDE(Semâvâtında) VE BEDENİ ("Arz"ın) ÜZERİNDE TASARRUFU OLAN MERTEBE Kürsî, Rubûbiyetin tahakkuk ve tahakküm mertebesi olarak açığa çıkmaktadır!. Daha sonra Rabbın yani esma terkibinin getirisi hükmü kademe kademe kişinin semâvâtından  bedene nâzil olmaktadır!. "EL İNSAN"IN YÜKLENDİĞİ EMANET("Ruh" adlı Melekten insana yansıyan emanet-> Esmâ mertebesi ilmi-"El Kurân"ın ikizi olan "El İnsan"ın Hakikatinin, Esmâ özellikleri olduğu şuurunu yaşamak!) "İNSAN"IN İLMÎ SÛRETİ{"İnsan"ın hakikati olan "ruh-u nurânî" (kişinin Rabbi), "ayân-ı sâbite", "O"nun ilimlerinden bir ilimdir; ilmî suretle... Devamı

31 03 2013

ahmet hulusi kulluk

  "KUL"LUK Rasûlullah merkezli Din anlayışında kulluk {Mutlak(Gerçek) kulluk}   · Mutlak(Gerçek) kulluk}-> Fıtrî kulluk= Fıtrî ibadet {(Tüm varlığın, Allah’ın esmâsının işaret ettiği özelliklerle holografik gerçeklik sistemiyle varediliş program-Birimin mânevi sureti(Oluşturulma programı-Asla değişmeyen programı-Esmâ terkibi-kaderi)} · "Hakikat"in gereğini hissedip yaşamak ·"Sırat-ı Mustakim"e yönelmek{Allah’a kulluk etmekte olduğunu fark etmek-“Allah yolu” üzere olmak-Doğru yaşam yoluna yönelmek-"Hakikat"e erdiren dosdoğru yol üzere dimdik önünü görerek yürümek-Varlığını oluşturan "Allah Esmâsı"na(Gayrından kesilip) sımsıkı bağlanmak} · Yaradılmışın, Yaradanın yaratış amacına uygun yaşayarak yaratış hedefine ulaşması ·  Her ne mânâ için var olmuşsa, eninde sonunda, o mânânın gerektirdiği hâl ile hallenmesi-o mânânın oluşacağı ortama dönmesi-ne mânâ için var olmuşsa, o mânâyı yerine getirmesi, o mânânın gereği olaylarla o sûrete bürünmesi, o mânânın gereğini yaşaması · Birimin, varoluş gayesine ve programına göre, davranış ortaya koyuşu · “Fâtiha”daki “İyyake na’budu ve iyyake nesta’iyn” sırrı->”Sadece Sana kulluk ederiz ve bunun farkındalığı için yardımını niyaz ederiz” sırrı (El Esmâ ül Hüsnâ anlamlarını açığa çıkarmak suretiyle tüm yaratılmışlar olarak sana kulluk etmekteyiz ve bunun farkındalığına ermemiz için yardımını isteriz.) · Allah&rs... Devamı

31 03 2013

ahmet hulusi kulluk

  "KUL"LUK Rasûlullah merkezli Din anlayışında kulluk {Mutlak(Gerçek) kulluk}   · Mutlak(Gerçek) kulluk}-> Fıtrî kulluk= Fıtrî ibadet {(Tüm varlığın, Allah’ın esmâsının işaret ettiği özelliklerle holografik gerçeklik sistemiyle varediliş program-Birimin mânevi sureti(Oluşturulma programı-Asla değişmeyen programı-Esmâ terkibi-kaderi)} · "Hakikat"in gereğini hissedip yaşamak ·"Sırat-ı Mustakim"e yönelmek{Allah’a kulluk etmekte olduğunu fark etmek-“Allah yolu” üzere olmak-Doğru yaşam yoluna yönelmek-"Hakikat"e erdiren dosdoğru yol üzere dimdik önünü görerek yürümek-Varlığını oluşturan "Allah Esmâsı"na(Gayrından kesilip) sımsıkı bağlanmak} · Yaradılmışın, Yaradanın yaratış amacına uygun yaşayarak yaratış hedefine ulaşması ·  Her ne mânâ için var olmuşsa, eninde sonunda, o mânânın gerektirdiği hâl ile hallenmesi-o mânânın oluşacağı ortama dönmesi-ne mânâ için var olmuşsa, o mânâyı yerine getirmesi, o mânânın gereği olaylarla o sûrete bürünmesi, o mânânın gereğini yaşaması · Birimin, varoluş gayesine ve programına göre, davranış ortaya koyuşu · “Fâtiha”daki “İyyake na’budu ve iyyake nesta’iyn” sırrı->”Sadece Sana kulluk ederiz ve bunun farkındalığı için yardımını niyaz ederiz” sırrı (El Esmâ ül Hüsnâ anlamlarını açığa çıkarmak suretiyle tüm yaratılmışlar olarak sana kulluk etmekteyiz ve bunun farkındalığına ermemiz için yardımını isteriz.) · Allah&rs... Devamı

07 09 2012

Devamı